Om meningsdreven kommunikation

Hvad er meningsdreven kommunikation?

Fra menneskevidenskaberne ved vi i dag, at mening er den vigtigste faktor for sammenhæng og udvikling i organisationer. Denne viden er dog ikke slået igennem i konsulent- og kommunikationsbranchen. Lige meget hvor du kigger hen på markedet finder du dog stadig en systemisk tilgang til rådgivning. Den systemiske tilgang bygger på den såkaldte socialkonstruktivisme og idéen om, at vi blot kan konstruere vores egne systemer gennem sociale interventioner i organisationer. Sådan forholder det sig dig ikke helt, viser nyere forskning, og med ønsket om for alt i verden at konstruere nye systemer misser denne dominerende systemiske tilgang fuldstændig den meningsdannelse, der allerede findes i vores organisationer.

I Metakom støtter vi organisationer i deres overgang til meningsdreven kommunikation. Det gør vi ved at foretage åbne, undringsbaserede analyser af jeres kommunikation, både den mundtlige og digitale, interne og eksterne. Gennem etnografisk undersøgelse klarlægger vi meningsdannelsen, der ligger til grund for medarbejdere og lederes kommunikationen – særligt det irrationelle og underbevidste ’hvorfor gør vi, som vi gør’ i organisationen.

Ved at give jer indblik i jeres egen bevidste og ubevidste meningsdannelse kan vi hjælpe med at ændre jeres kommunikation på helt grundlæggende niveau. Det betyder en kvalificering af ledere og medarbejderes kommunikation, så den hænger sammen med virksomhedens egentlige værdier og strategier.

Avanceret humanistisk        videnskab

Også i kommunikations-, ledelses- og organisationsforskningen er man begyndt at bevæge sig væk fra den dominerende systemiske tilgang. Den nyeste forskning viser, at organisationer må være sensitive over for meningsdannelsen, som den opstår i organisationerne selv. I forskningen har man givet dette fænomen et navn, nemlig ’Emergens’.

Det er et ord, vi kender fra det engelske ‘emerge’. Emergens betyder da også på dansk ’muligheden for, at noget nyt kan træde frem’ i virksomheden. Det henviser til, at medarbejdere og ledere kan lære hvordan kommunikationen i virksomheden kan basere sig på virksomhedens egen meningsdannelse, værdier og visioner.

For at finde virksomheders mulighed for emergens benytter vi i Metakom et andet begreb fra den fænomenologiske videnskab, nemlig undren. Vi er specialister i en undringsbaseret tilgang til analyse af virksomheders kommunikation, og herved skridt for skridt afdække, hvad der reelt giver mening i virksomheden.